top of page

12. JULI 18.00-21.00 &

16. JULI, 19. JULI, 23. JULI, 26. JULI, 29. JULI – kl 12:00-15:00

Geiter på tunet! og Berghei Gårds mobile café

På utvalgte datoer mellom 12-29. juli vil Berghei gård på Veset være på Tinn museum med kystgeiter og servering av vafler, sveler og is. Vi er Monica Kvaksrud Sæther og Jan-Tore Berghei, fra Bærum og Meløy i Nordland. I september 2021 kjøpte vi småbruket på Søndre Veset, og i januar 2022 flyttet vi inn. Vi bodde tidligere på Sagene, midt i Oslo, men søkte mot et annet liv med mere mening og innhold.

På gården driver vi med overnatting, kystgeiter for beiting og kjøtt, islandshøns og grønnsaksdyrking. På sikt ønsker vi å bli en destinasjon hvor vi kan tilby overnatting, matservering og bar med alle fasiliteter, gårdsbutikk med salg av egenproduserte og andre lokale produkter, utleie av lokaler til møtevirksomhet/foredrag/små selskaper etc. Denne sommeren åpner vi gårdskafé på Veset hver søndag fra 30.juni til 11.august.

Vi ønsker å jobbe for å bli en bærekraftig reiselivsdestinasjon og føye oss inn i rekken av miljøtårnsertifiserte bedrifter i Tinn. Vi vil jobbe mot bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier, økonomisk levedyktighet, god lokal forankring og lokalt samarbeid. Vi har tre konkrete prosjekt for å oppnå dette.

I samarbeid med Hydro, NIA, Tinn kommune, verdensarvkoordinator og andre relevante aktører ønsker vi å utvide verdensarven ved å etablere en kultursti langs Kraftledningsveien fra Krosso til Vemork.

Vi ønsker å gjøre vårt for å bevare kulturlandskapet på Veset, og har «ansatt» kystgeiter til å rydde i gamle beiter omkring Veset. Geitene vil etter hvert rydde på begge sider av Kraftledningsveien og åpne opp landskapet igjen slik det har blitt gjort i generasjoner før oss.

Vi ønsker å tilby gårdsopplevelser som er unike og særpregede – opplevelser med historie, kultur og tradisjon som sentrale elementer. Vi ønsker også å inkludere lokalbefolkningen i Tinn, samt lokalt kultur- og næringsliv gjennom ulike aktiviteter og arrangementer, og være bidragsyter til økt bolyst og blilyst.

449314639_478648458111186_6561904809075260174_n.jpg
bottom of page